คำบอกเล่าจากศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน

บ่มเพาะนักออกแบบและนักแสดงระดับโลก

ผู้ที่มากด้วยความสามารถนั้นมักจะประสบความสำเร็จเป็นธรรมดาโดยที่ Cambridge School of Visual & Performing Arts เราได้เปิดรับให้หลักสูตรสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความสนใจของนักเรียน ซึ่งเป็นไปเพื่อให้แน่ใจว่าทางโรงเรียนได้ตอบสนองอย่างเต็มที่ต่อความต้องการทางปัจเจกในด้านการศึกษาหาความรู้และทิศทางสายอาชีพที่นักเรียนเลือกเดิน อ่านเรื่องราวความสำเร็จบางส่วนของศิษย์เก่าของทางโรงเรียนซึ่งกำลังทำงานอยู่ในแวดวงศิลปะการสร้างสรรค์ได้ที่ด้านล่าง