Laura Harvey | Art Foundation

Laura Harvey

 


ฉันเข้าเรียนที่ CSVPA ในปี 2005 ในหลักสูตร Art Foundation (ฟาวน์เดชั่นด้านศิลปะ) สาขา Fashion Design (ออกแบบแฟชั่น) โดยหลังจากที่เรียนจบฉันก็ได้เข้าเรียนต่อทางด้านแฟชั่นที่ Kingston University
 

อะไรคือสิ่งที่ทำให้ CSVPA นั้นมคีวามพิเศษโดดเด่นกว่าการเรียนการสอนในที่อื่นๆที่คุณเคยเรียนมา และทำไมมันจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับคุณ
เมืองแคมบริดจ์เป็นสถานที่ที่ดีมาก ประสบการณ์ของการได้อยู่รายล้อมด้วยสถาปัตยกรรมที่งดงามและผู้คนที่น่าสนใจนั้น ได้สร้างแรงบันดาลใจมากมายในตัวของมันเองนอกจากนี้หลักสูตรของทางมหาวิทยาลัยก็ดีมากโดยมีความครอบคลุมในหลายๆสาขาและก็มีความเป็นเอกลักษณ์