BA (Hons) Graphics and Illustration (หลักสูตรปริญญาตรีด้านกราฟฟิกและการออกแบบภาพประกอบ)

หลักสูตรนี้จะช่วยในการเรียนรู้ฝึกฝนด้านกราฟฟิกและการออกแบบภาพประกอบให้เป็นไปอย่างน่าสนใจและมีความแปลกใหม่


ด้วยการดูแลให้คำปรึกษาในการพัฒนาแนวคิดของนักเรียนและสร้างความท้าทายในการทำลายกรอบเดิมๆที่เคยมีอยู่ในคอร์สนี้ นักเรียนจะได้รับการสอนทักษะในด้านต่างๆที่จะช่วยกำหนดเส้นทางในอนาคตอันสดใส พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ค้นหาเอกลักษณ์ตัวตนของตนเองในการทำงานด้านนิเทศน์ศิลป์

นักเรียนจะได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีความคิดริเริ่ม และได้มีโอกาสทดลองค้นหาวิธีการที่แปลกใหม่ในการทำงานในฐานะนักออกแบบที่น่าเชื่อถือ หรือในฐานะนักออกแบบภาพประกอบการเรียนการสอนในคอร์สนี้ประกอบไปด้วยเวิร์คชอปและการบรรยายโดยมืออาชีพในวงการนอกจากนี้นักเรียนจะได้รับโอกาสในแการแสดงผลงาน ณ Cambridge Art & Design Exhibition และในงาน London Graduate Show


ประโยชน์จากการเป้นนักเรียนของ CSVPA

  • พื้นที่ทำงานส่วนตัวในสตูดิโอ
  • นักเรียนจะได้รับiMacส่วนตัวคนละเครื่อง
  • มีอาจารย์ผู้สอนอยู่ในสตูดิโอตลอดเวลาและทุกวัน
  • มีการเชิญอาจารย์พิเศษเป็นระยะโดยอาจารย์เหล่านี้จะให้คำปรึกษาแก่นักเรียนแป็นรายคนและช่วยนักเรียนในการสร้างเครือข่ายในวงการ
  • ในการเขียนเรียงความเอสเสและการทำวิทยานิพนธ์จะมีการให้ความช่วยเหลือแบบกลุ่มย่อยและแบบรายบุคคล
  • นักเรียนทุกคนจะมีสิทธิ์เข้าร่วมแสดงในการแสดงจบภาคการศึกษา

ติดต่อที่ปรึกษาด้านการศึกษาของเราเพื่อสอบถามเกี่ยวกับคอร์สนี้

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคอร์สโปรดดูเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ >