Extended Diploma (หลักสูตรดิโพลมาระยะยาว)

หลักสูตรระยะสองปีนี้ได้รับการรับรองจากทาง University of the Arts London Awarding Body ซึ่่งเป็นหลักสุตรที่ออกแบบมาสำหรับผู้ที่เตรียมตัวเข้าเรียนในหลักสูตรปริญญาทางด้านศิลปะและการออกแบบ


หลักสูตร Extended Diploma (หลักสูตรดิโพลมาระยะยาว) นี้เหมาะสำหรับนักเรียนที่:

  • ไม่ได้ผ่านการสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมปลาย
  • ต้องการวุฒิทางการศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในขั้น Foundation (ฟาวน์เดชั่นหรือก่อนเข้าเรียนปริญญาตรี)
  • ไม่มีพอร์ตโฟลิโอในการเข้าสมัครเรียนในขั้น Foundation (ฟาวน์เดชั่น)
  • ต้องการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ

หลักสูตรระยะสองปีนี้เป็นเส้นทางที่จำเป็นสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาทางด้าน Art & Design (ศิลปะและการออกแบบ) โดยเมื่อผ่านการศึกษาในปีแรกนักเรียนจะได้รับประกาศนียบัตรทางด้าน Art & Design (ศิลปะและการออกแบบ) และในการศึกษาปีที่สองถ้าหากนักเรียนสำเร็จการศึกษาจะได้รับประกาศนียบัตร University of the Arts London Awarding Body Extended Diploma (ดิโพลมาระยะยาว) ในด้าน Art & Design (ศิลปะและการออกแบบ)

 

ติดต่อที่ปรึกษาด้านการศึกษาของเราเพื่อสอบถามเกี่ยวกับคอร์สนี้


ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคอร์สโปรดดูเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ >