Foundation Diploma (หลักสูตรเตรียมเข้าฟาวน์เดชั่น)ในด้าน Art & Design (ศิลปะและการออกแบบ)

หลักสูตรระยะหนึ่งปีนี้ได้รับการรับรองจาก University of the Arts London Awarding Body และเป็นหลักสุตรที่สำคัญสำหรับผู้ที่ต้องการที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาในด้าน Art & Design (ศิลปะและการออกแบบ) โดยหลักสูตรนี้จะเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ทำความรู้จักกับสาขาต่างๆเกี่ยวกับด้านศิลปะและการออกแบบอย่างกว้างๆ ก่อนที่นักเรียนจะเลือกสาขาเฉพาะทางที่ต้องการศึกษาต่อไป


ทางมหาวิทยาลัยของเรา อุทิศตนเพื่อการสร้างเสริมกระบวนการเรียนรู้ซึ่งเป็นเอกลักษณ์และมีการปรับเปลี่ยนตามความสนใจของนักเรียน ส่งผลให้เกิดสภาพแวดล้อมของการเรียนที่หล่อหลอมและส่งเสริมความสร้างสรรค์ในตัวนักเรียนแต่ละคน ไม่ว่าจะมีความสนใจในด้านใดๆต่อไปนี้ก็ตาม:

  • Fashion Design (หลักสูตรออกแบบแฟชั่น)
  • Fashion Promotion (หลักสูตรการส่งเสริมแฟชั่น)
  • Fine Art (หลักสูตรวิจิตรศิลป์)
  • Graphics & Illustration (หลักสูตรกราฟฟิกและการออกแบบภาพประกอบ)
  • Theatre Arts (หลักสูตรละครเวที)
  • Applied Craft (หลักสูตรหัตถศิลป์ประยุกต์)
  • Moving Image (หลักสูตรภาพเคลื่อนไหว)
  • Photography (หลักสูตรการถ่ายภาพ)
  • Spatial Design (หลักสูตรการออกแบบพื้นที่ว่าง)
  • 3D Design (หลักสูตรการออกแบบสามมิติ)

โดยนักเรียนจะได้รับการสนับสนุนผ่านทางการปฏิบัติลงมือจริงการพูดคุยปรึกษาอย่างใกล้ชิดกับอาจารย์ผู้สอนและการให้การสนับสนุนทางด้านอุปกรณ์การทำงานซึ่งจะทำให้นักเรียนสามารถดึงเอาศักยภาพออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่

โดยที่CSVPAของเรานี้ มีสถิติที่โดดเด่นในการช่วยเหลือให้นักเรียนได้เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยทางด้าน ศิลปะและการออกแบบที่มีชื่อเสียงหลายๆแห่งจึงนับได้ว่าสถาบันของเราเปรียบประหนึ่งกุญแจซึ่งทำหน้าเปิดประตูแห่งโอกาสให้กับนักเรียน

ติดต่อที่ปรึกษาด้านการศึกษาของเราเพื่อสอบถามเกี่ยวกับคอร์สนี้


ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคอร์สโปรดดูเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ >