ติดต่อเรา

ถ้าคุณมีความสนใจที่จะเข้าเรียนโปรดติดต่อศูนย์รับสมัครนักเรียน (Central Admissions team):


Cambridge Education Group
Kett House, Station Road
Cambridge, CB1 2JH

โทร: +44 (0)1223 345698
Fax: +44 (0)1223 346180
อีเมล์: admissions@csvpa.com

APPLY