Extended Diploma (ดิโพลมาระยะยาว) ในหลักสูตร

หลักสูตรความยาวหกภาคการศึกษานี้ถูกออกแบบมาสำหรับนักเรียนที่มีความสนใจทางด้านดนตรีการแสดงการเต้นรำและการร้องเพลง แต่ไม่มีทักษะหรือประสบการณ์ที่เพียงพอต่อการสมัครเข้าเรียนในหลักสูตร Music or Drama Foundation (ฟาวน์เดชั่นด้านดนตรีหรือการละคร)


หลักสูตรนี้จะช่วยเสริมสร้างทักษะทางด้านศิลปะการแสดงของนักเรียนพร้อมๆกับที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ลองเลือกสาขาเฉพาะทางที่สนใจก่อนที่จะเข้าเรียนใน Music Foundation (ฟาวน์เดชั่นด้านดนตรี) หรือ Drama Foundation (ฟาวน์เดชั่นด้านการละคร) หลังจากที่ได้เรียนจบหลักสูตรนี้โดยไม่ว่านักเรียนจะเลือกเรียนในสาขาดนตรีหรือการละคร นักเรียนก็จะได้รับโอกาสในการเรียนรู้องค์ประกอบอื่นๆของศิลปะการแสดงเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจเลือกสาขาเฉพาะทางต่อไป

  • นักเรียนที่สนใจเข้าเรียนทางด้านดนตรีจะต้องเรียนเกี่ยวกับด้านเทคนิกทฤษฎีและประวัติศาสตร์การดนตรีโดยหลักสูตร Extended Diploma (ดิโพลมาระยะยาว)นี้จะช่วยให้นักเรียนสามารถมุ่งความสนใจไปที่หัวข้อข้างต้น พร้อมๆกับการสอนเทคนิกการคลายเครียดและการเล่นสดโดยไม่มีการเตรียมการ การฝึกฝนทางกายภาพจะช่วยปรับเปลี่ยนท่าทางและการกำหนดลมหายใจของนักเรียนในขณะที่ชั้นเรียนการแสดงจะช่วยพัฒนาทางด้านการแสดงอารมณ์ความอ่อนไหวและความคุ้นชินต่อการแสดง
  • ทางด้านนักเรียนการละคร จะได้รับประโยชน์จากชั้นเรียนดนตรีในการช่วยพัฒนาเสียงร้องในการร้องเพลง และช่วยให้นักเรียนเรียนรู้เทคนิกการอัดเสียง รวมถึงเปิดโอกาสให้นักเรียนได้พูดคุยเกี่ยวกับลักษณะดนตรีที่เป็นที่นิยมในวงการ ณ ช่วงเวลานั้นๆ

หลักสูตรระยะหนึ่งปีนี้ได้รับการรับรองจาก University of the Arts London Awarding Body

ติดต่อที่ปรึกษาด้านการศึกษาของเราเพื่อสอบถามเกี่ยวกับคอร์สนี้


ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคอร์สโปรดดูเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ >