Drama School (โรงเรียนการละคร)

ถ้าหากคุณมีเป้าหมายในการพัฒนาความสนใจทางด้านงานสร้างสรรค์ทางเราสามารถให้การสนับสนุนโดยการสร้างแรงบันดาลใจและจัดเตรียมเครื่องมือต่างๆที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ โดยผู้สอนใน CSVPA ล้วนเป็นศิลปินมืออาชีพและผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆซึ่งแน่นอนว่านักเรียนจะได้รับประโยชน์จากประสบการณ์เชิงพานิชย์ของบุคคลเหล่านี้ มากพอๆกับประโยชน์จากคำแนะนำทางด้านงานสร้างสรรค์ โดยการจัดกลุ่มเรียนเป็นกลุ่มเล็กๆและโครงงานต่างๆที่มีความน่าสนใจจะช่วยส่งเสริมบรรยากาศที่ช่วยส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ทั้งในชั้นเรียนปิดเทอมฤดูร้อนและหลักสูตรรายปี

เกี่ยวกับหลักสูตร

  • ชั้นเรียนหลักสูตรเข้มข้นกับศิลปินมืออาชีพ (35-40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)
  • รวมกิจกรรมทางสังคมในช่วงเย็น
  • ในสัปดาห์ที่สองของการเรียนจะมีการจัดทัศนศึกษานอกสถานที่ 1วันเต็ม ซึ่งรวมอยู่ในหลักสูตร
  • ไม่รวมชั้นเรียนภาษาอังกฤษ
  • แบ่งออกเป็นสองสาขาด้วยกันคือสาขาการแสดงและละครเพลง
  •  

ติดต่อที่ปรึกษาด้านการศึกษาของเราเพื่อสอบถามเกี่ยวกับคอร์สนี้


ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคอร์สโปรดดูเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ >