Fashion summer course (หลักสูตรแฟชั่นภาคฤดูร้อน)

ด้วยการผสมผสานอย่างลงตัวระหว่างการเรียนการสอนนอกสถานที่และการทำงานในสตูดิโอ หลักสูตรแฟชั่นความยาว2 สัปดาห์นี้จะช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับทั้งด้านการออกแบบและการส่งเสริมของแวดวงแฟชั่น โดยนักเรียนจะได้เข้าร่วมเวิร์คชอปซึ่งจะช่วยในการสร้างพื้นฐานให้กับทักษะทางด้านความคิดสร้างสรรค์อันมีความจำเป้นต่อการศึกษาทางด้านงานสร้างสรรค์

โดยในระบะเวลาสองสัปดาห์นักเรียนจะได้รับการพัฒนาทักษะในด้าน:

  • Draping (การรีดจีบ)
  • Pattern cutting (การตัดตัวอย่างแพทเทิร์น)
  • Machine sewing (การเย็บผ้าด้วยเครื่องจักร)
  • Fashion illustration (การวาดภาพประกอบแฟชั่น)
  • Fashion styling (แฟชั่นสไตลิ่ง)
  • Fashion photography and retouching (การถ่ายภาพแฟชั่นและการแต่งภาพ)
  • Editorial design (การออกแบบสิ่งพิมพ์)

ติดต่อที่ปรึกษาด้านการศึกษาของเราเพื่อสอบถามเกี่ยวกับคอร์สนี้


ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคอร์สโปรดดูเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ >